1930. — 2017.
Gabrijela Karlo

Naša voljena supruga, majka, baka i sestra

GABRIJELA KARLO
rođ. PUĐA

našla je svoj mir u Bogu u utorak 31. siječnja 2017. u 87. godini života. Pokopana je na mjesnom groblju u Tuhlju u petak 3. veljače 2017. Po dobru je pamtimo, s ljubavlju i poštovanjem spominjemo.

Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!