22.03.2005. — 22.03.2014.
Jure Mijatović

JURE MIJATOVIĆ

U našim si srcima i u našim mislima.
Tvoja obitelj