1926. — 2019.
Milivoje Živković

Tiho kako je i živio dana 28.04.2019., napustio nas je gospodin

MILIVOJE ŽIVKOVIĆ

Tiho je sahranjen u krugu obitelji, dana 30.04.2019. na groblju Lovrinac.

Počiva u miru Božjem.