12.03.2012. — 22.03.2012.
Mirko Tišljar

Sjećanje na našeg dragog oca, supruga, djeda i svekra

MIRKA TIŠLJARA

Život je nešto sasvim drugo…

Uvijek u mislima s tobom,
tvoji: Miki, Ivanka, Uma i Selma