1924. — 2017.
Petar – Anton Grisogono

Okrijepljen svetim sakramentima blago u Gospodinu preminuo je 18.04.2017. u 93. godini života naš dragi

PETAR – ANTON GRISOGONO

Po vlastitoj želji tiho sahranjen 21.04.2017. na groblju Lovrinac u krugu najmilijih i prijatelja.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine.