24.07.1931. — 26.10.2013.
Boris Bulimbašić

Dana 26. listopada 2013. umro je

BORIS BULIMBAŠIĆ

Ispraćaj s groblja Lovrinac bit će organiziran 30. listopada (srijeda) u 9.30 sati a ukop istog dana u Selcima u 15 sati.
Ožalošćeni: supruga Justina (Beba), kći Ada, unuk Arno, brat Stanko s obitelji te ostala ožalošćena rodbina i prijatelji.