1921. — 2013.
Cvijeta Vuković

Dana 8.X.2013. zauvijek nas je napustila naša draga majka, baka i prabaka

CVIJETA VUKOVIĆ
rođ. Zeljak

Hvala ti za sve što si nam za života pružila.
Tvoja djeca: kćerke Anka i Kosa, sinovi Stevan, Pero i Mićo, nevjeste, zetovi, unučad i praunučad…
Tihi pogreb naše Cvite, obavljen je u krugu obitelji 9.X.2013. na groblju Sv. Petke u Skradinu.
Miran ti počinak, draga naša Cvita.