1929. — 2019.
Boban Danica

Dana 09.08.2019. tiho, onako kako je i živjela, preminula je gospođa

DANICA BOBAN

Po vlastito želji tiho je spuštena u obiteljsku grobnicu 13.08.2019.

Počivala u miru!