13.02.1937. — 22.08.2014.
Ljerka Kučan

Dragoj našoj mami i baki

Ljerka Kučan
rođena Pešut

Vječno ćeš biti u našim srcima i mislima. Deficit Omne Quod Nasciture.
Počivala u miru Božjem!

Tvoji: sin Dražen, snaha Eka, unuci Tasija i Sandro