20.03.2011. — 20.03.2014.
Anđela Šantek

ANĐELI ŠANTEK

U mislima s tobom,
tvoji: kći Suzana, zet Vili i svi koji te nisu zaboravili