NARUČITE OBJAVU SIGURNO, BRZO I JEDNOSTAVNO

Jednostavno i sigurno objavite Obavijest o smrti, Sjećanje, Posljednji pozdrav, Zahvalu ili Sućut koristeći obrazac ispod ili nas nazovite na broj 095 655 5544 (08.00 – 22.00h).

OBRAZAC ZA NARUDŽBU

 • Odabrali ste "Minimalni oglas" u kategoriji "Obavijesti o smrti". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 59,00 kn.
 • Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Obavijesti o smrti". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 79,00 kn.
 • Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Obavijesti o smrti" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 98,75 kn.
 • Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Obavijesti o smrti". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 99,00 kn.
 • Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Obavijesti o smrti" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 123,75 kn.
 • Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Obavijesti o smrti". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 159,00 kn.
 • Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Obavijesti o smrti" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 198,75 kn.
 • Odabrali ste "Minimalni oglas" u kategoriji "Sjećanja". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 58,00 kn.
 • Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Sjećanja". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 78,00 kn.
 • Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Sjećanja" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 97,5 kn.
 • Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Sjećanja". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 98,00 kn.
 • Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Sjećanja" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 122,50 kn.
 • Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Sjećanja". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 158,00 kn.
 • Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Sjećanja" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 197,50 kn.
 • Odabrali ste "Minimalni oglas" u kategoriji "Posljednji pozdravi". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 57,00 kn.
 • Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Posljednji pozdravi". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 77,00 kn.
 • Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Posljednji pozdravi" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 96,25 kn.
 • Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Posljednji pozdravi". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 97,00 kn.
 • Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Posljednji pozdravi" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 121,25 kn.
 • Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Posljednji pozdravi". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 157,00 kn.
 • Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Posljednji pozdravi". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 196,25 kn.
 • Odabrali ste "Minimalni oglas" u kategoriji "Sućuti". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 57,00 kn.
 • Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Sućuti". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 77,00 kn.
 • Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Sućuti" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 96,25 kn.
 • Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Sućuti". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 97,00 kn.
 • Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Sućuti" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 121,25 kn.
 • Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Sućuti". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 157,00 kn.
 • Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Sućuti" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 196,25 kn.
 • Odabrali ste "Minimalni oglas" u kategoriji "Zahvale". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 56,00 kn.
 • Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Zahvale". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 76,00 kn.
 • Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Zahvale" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 95,00 kn.
 • Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Zahvale". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 96,00 kn.
 • Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Zahvale" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 120,00 kn.
 • Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Zahvale". Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 156,00 kn.
 • Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Zahvale" i pleter okvir. Vašu narudžbu odmah ćemo obraditi, a Vama izdati račun koji možete platiti unutar 3 dana. Ukupan iznos za plaćanje: 195,00 kn.
 • Potvrdom narudžbe izjavljujem da se slažem sa Uvjetima korištena i Uvjetima kupnje.