Naručite objavu

Predajte objavu jednostavno, sigurno i brzo koristeći obrazac ispod ili pozivom na besplatni broj 0800 1296.

Molimo vas odaberite kategoriju za koju unosite objavu.

Molimo vas odaberte dimenziju objave za Obavijest o smrti

Molimo vas odaberte dimenziju objave za Sjećanje

Molimo vas odaberte dimenziju objave za Posljednji pozdrav

Molimo vas odaberte dimenziju objave za Sućut

Molimo vas odaberte dimenziju objave za Zahvalu

Molimo vas da odaberete željeni datum za vašu objavu.

Unesite podatke o osobi za koju predajte objavu: Ime, prezime i datume.
Na primjer: Jurica Jurković, 31.10.1940 - 10.11.2021

Upišite tekst objave Obavijesti o smrti.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Obavijesti o smrti.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Obavijesti o smrti.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Obavijesti o smrti.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Sjećanja.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Sjećanja.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Sjećanja.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Sjećanja.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Posljednjeg pozdrava.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Posljednjeg pozdrava.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Posljednjeg pozdrava.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Posljednjeg pozdrava.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Sućuti.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Sućuti.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Sućuti.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Sućuti.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Zahvale.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Zahvale.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Zahvale.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Upišite tekst objave Zahvale.
Ukoliko vam je potrebna pomoć pri sastavljanju objave, pogledajte neke od naših primjera.

Ukoliko želite, postavite fotografiju osobe za koju objavljujete Obavijest o smrti. Ne morate brinuti o dimenziji i grafičkoj pripremi iste, za to će mo se mi pobrinuti. Formati slike za postavljanje su: .jpg, .jpeg, .gif i .png.

Ukoliko želite, postavite fotografiju osobe za koju objavljujete Sjećanje. Ne morate brinuti o dimenziji i grafičkoj pripremi iste, za to će mo se mi pobrinuti. Formati slike za postavljanje su: .jpg, .jpeg, .gif i .png.

Ukoliko želite, postavite fotografiju osobe za koju objavljujete Posljednji pozdrav. Ne morate brinuti o dimenziji i grafičkoj pripremi iste, za to će mo se mi pobrinuti. Formati slike za postavljanje su: .jpg, .jpeg, .gif i .png.

Ukoliko želite, postavite fotografiju osobe za koju objavljujete Sućut. Ne morate brinuti o dimenziji i grafičkoj pripremi iste, za to će mo se mi pobrinuti. Formati slike za postavljanje su: .jpg, .jpeg, .gif i .png.

Ukoliko želite, postavite fotografiju osobe za koju objavljujete Zahvalu. Ne morate brinuti o dimenziji i grafičkoj pripremi iste, za to će mo se mi pobrinuti. Formati slike za postavljanje su: .jpg, .jpeg, .gif i .png.

Molimo vas odaberete željeni simbol za vašu objavu Obavijesti o smrti

Molimo vas odaberete željeni simbol za vašu objavu Sjećanja

Molimo vas odaberete željeni simbol za vašu objavu Posljednjeg pozdrava

Molimo vas odaberete željeni simbol za vašu objavu Sućuti

Molimo vas odaberete željeni simbol za vašu objavu Zahvale

Da li umjesto standardnog okvira želite pleter okvir? Odabirom pletera cijena objave se uvećava za 25%.

Da li umjesto standardnog okvira želite pleter okvir? Odabirom pletera cijena objave se uvećava za 25%.

Da li umjesto standardnog okvira želite pleter okvir? Odabirom pletera cijena objave se uvećava za 25%.

Da li umjesto standardnog okvira želite pleter okvir? Odabirom pletera cijena objave se uvećava za 25%.

Da li umjesto standardnog okvira želite pleter okvir? Odabirom pletera cijena objave se uvećava za 25%.

Molimo vas upišete vaše ime. Na primjer: Marko Marković, Split.
U slučaju potrebe R1/Eračuna molimo vas da upišete naziv subjekta i OIB.

Na primjer: ime.prezime@gmail.com

Na primjer: 098/1234-567.
Vaš email i telefon potrebni su nam kako bi vam se mogli povratno javiti vezano uz vašu objavu.

Odabrali ste "Minimalni oglas" u kategoriji "Obavijesti o smrti".

Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Obavijesti o smrti".

Odabrali ste "Srednji oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Obavijesti o smrti".

Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Obavijesti o smrti".

Odabrali ste "Veliki oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Obavijesti o smrti".

Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Obavijesti o smrti".

Odabrali ste "Cijela stranica oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Obavijesti o smrti".

Odabrali ste "Minimalni oglas" u kategoriji "Sjećanje".

Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Sjećanje".

Odabrali ste "Srednji oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Sjećanje".

Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Sjećanje".

Odabrali ste "Veliki oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Sjećanje".

Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Sjećanje".

Odabrali ste "Cijela stranica oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Sjećanje".

Odabrali ste "Minimalni oglas" u kategoriji "Posljednji pozdrav".

Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Posljednji pozdrav".

Odabrali ste "Srednji oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Posljednji pozdrav".

Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Posljednji pozdrav".

Odabrali ste "Veliki oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Posljednji pozdrav".

Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Posljednji pozdrav".

Odabrali ste "Cijela stranica oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Posljednji pozdrav".

Odabrali ste "Minimalni oglas" u kategoriji "Sućut".

Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Sućut".

Odabrali ste "Srednji oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Sućut".

Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Sućut".

Odabrali ste "Veliki oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Sućut".

Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Sućut".

Odabrali ste "Cijela stranica oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Sućut".

Odabrali ste "Minimalni oglas" u kategoriji "Zahvala".

Odabrali ste "Srednji oglas" u kategoriji "Zahvala".

Odabrali ste "Srednji oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Zahvala".

Odabrali ste "Veliki oglas" u kategoriji "Zahvala".

Odabrali ste "Veliki oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Zahvala".

Odabrali ste "Cijela stranica oglas" u kategoriji "Zahvala".

Odabrali ste "Cijela stranica oglas" sa pleter okvirom u kategoriji "Zahvala".

Potvrdom narudžbe izjavljujem da se slažem sa Uvjetima korištena i Uvjetima kupnje.
Zadržavamo pravo odbiti narudžbu i objavu u kojoj sadržaj vrijeđa čast i dostojanstvo osobe, javni moral ili smjer protiv sigurnosti života ljudi i obrane države.

Po završetku narudžbe ubrzo ćemo vas kontaktirati.