Uvjeti korištenja

OPĆENITI UVJETI POSLOVANJA

1. Opći uvjeti poslovanja Osmrtnice Internet trgovine određuju međusobne odnose između Vas kao kupca i/ili korisnika (u daljnjem tekstu korisnik) i trgovačkog društva Martina medija d.o.o., Banje Selo 8, 10380 Sveti Ivan Zelina, OIB: 18180861064 (u daljnjem tekstu prodavatelj).

2. Osmrtnice je Internet stranica u vlasništvu tvrtke Martina medija d.o.o. koja je i nositelj svih prava na navedenoj Internet stranici.
Korištenjem Internet stranice Osmrtnice i/ili kupovinom na istoj smatra se da ste u cjelosti prihvatili Opće uvjete poslovanja i Uvjete kupnje.
Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo Vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.

3. Tvrtka Martina medija d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koje od ovdje navedenih Uvjeta korištenja ove Internet stranice. Korisnici su dužni prije svakog korištenja Internet stranice Osmrtnice pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja, u suprotnom je tvrtka Martina medija d.o.o. oslobođena bilo kakve odgovornosti.

4. Tvrtka Martina medija d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje ovih Internet stranica. Isto tako, Osmrtnice Internet stranica može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

5. Pravo korištenja internetske stranice Osmrtnice je osobno pravo korisnika i ne može se prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

6. Korisnik može biti isključivo punoljetna osoba. Ugovor o kupoprodaji usluga navedenih na Osmrtnice Internet stranici između korisnika i prodavatelja zaključen je u trenutku izvršenja narudžbe istih.

7. Korisnik je osobno dogovoran za zaštitu povjerljivosti podataka. Korisnik je dužan dati potpune, točne i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja narudžbenih obrasca. Postupanje suprotno tome ovlašćuje prodavatelja da uskrati takvom korisniku sve ili dio usluga koje nudi na Osmrtnice Internet stranici.

8. Prodavatelj ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojih informacija i sadržaja na svojim Internet stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama Osmrtnice.

9. Korištenje internetske stranice Osmrtnice isključivo je na odgovornost korisnika . Prodavatelj isključuju svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno može nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica Osmrtnice.
Prodavatelj ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Osmrtnice internetske stranice.

10. Korisnik je suglasan s time da pristup Internet stranici Osmrtnice ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

11. Korisnik je suglasan da je korištenje Osmrtnice internetskih stranica isključivo na njegovu vlastitu odgovornost.

12. Prodavatelj daje pravo korisnicima koristiti sve usluge na Osmrtnice Internet stranici samo za osobne potrebe. Izmjena sadržaja stranice Osmrtnice kao i njegovo kopiranje i korištenje na drugim Internet stranicama ili u bilo kojem drugom obliku su zabranjeni.

13. Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu Osmrtnice isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

14. Prodavatelj može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

15. Prodavatelj se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih strana, a na koje se može ili se moglo pristupiti sa internetske stranice Osmrtnice. Korisnik pristupanjem Internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost.

16. Rješavanje sporova
Regulativom Europske unije, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti putem poveznice http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.
Platformu mogu koristiti potrošači i trgovci.
Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internetske stranice Osmrtnice nadležan je sud u Zagrebu.

17. Korištenjem internetske stranice Osmrtnice smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.