25.03.2003. — 25.03.2014.
Ankica Vladušić

Sjećanje na našu dragu i voljenu majku

ANKICU VLADUŠIĆ

S ljubavlju, tugom i ponosom čuvamo trajnu uspomenu na Tebe, naša najdraža majčice.
Tvoje Dana i Ljiljana