07.10.2009. — 07.10.2013.
Ervin Žubrinić

Sjećanje na voljenog

ERVINA ŽUBRINIĆA

Moja jutra s tobom nestaju.
Moja jutra za ljubav pitaju.

Tvoja tužna Dinka