14.03.1980 — 29.09.2010
Krunoslav Bošnjak

Zauvijek voljen, nikad zaboravljen.

Mama i tata