20.10.1983 — 30.07.2014
Marija Kjunak

Za našu nikad prežaljenu Mariju.

Hvala ti za dobrotu, ljubav sreću kojom si nas uvijek nesebično darivala.
Neka te čuvaju anđeli kako si ti čuvala i pazila nas.

Tvoji Marijana, Marijo, Lovro i Marin