18.10.2016. — 18.10.2017.
Nada Barić

Bit ćeš zauvijek u našim srcima. Neka je Božji mir tvojoj dobroj duši.

Tvoji najmiliji: Kćeri Ivanka, Ljiljana, Gordana , zetovi Jure, Tomislav i Marinko , unučad i praunučad