21.02.2016 — 21.02.2020
Vladimir Babić

Ti si trag koji se ne može izbrisati,
ti si bol koja se ne može preboljeti,
ti si onaj kojeg ćemo zauvijek voljeti.

Tvoji najmiliji: supruga Marija, kćeri Branka i Vesna s obiteljima