22.10.2003. — 22.10.2013.
Zdravko Lasić

ZDRAVKO LASIĆ

Kad srce zatreperi i suza iz oka kane,
teško je uvijek, a posebon u te dane.

Volimo te svi.
Tvoji: supruga Mara, kćeri Drinka i Brigita, zetovi Pavo i Krešimir, unučad Anamarija, Domagoj, Zdravko i Katarina