08.10.2008. — 08.10.2013.
Barbara Kober

Sjećanje

BARBARA KOBER
rođ. POŠTA

Hvala što si postojala i bila dio naših života.
Tvoji: sinovi Marijan i Drago, snaha Irena, sestra Katica