18.10.2016. — 18.10.2018.
Nada Barić

U sjećanje na voljenu mamu, baku i prabaku.

Kćeri Ivanka, Ljiljana, Gordana sa familijom.