29.11.1966. — 20.11.1991.
Franjo Lovković

Ni život koji prolazi, ni vrijeme koje teče bol i tugu izbrisati neće. Sjećanje na tebe bolno je, ali ljubav prema tebi vječna je. Hvala svima koji te se još uvijek sjete.

Tvoji najmiliji, Hrvoje, Kristina i Suzana.