12.10.2008. — 12.10.2013.
Gordana Ivčić

Sjećanje na voljenu kćer

GORDANU IVČIĆ
GOGU

Prolaze godine, mjeseci, dani a sve je još uvijek isto.
Vrijeme je stalo onog časa kada si otišla.

Hvala svima koji te posjećuju.
Vole te tvoji: mama, tata i seka