Mirko Gracin
01.08.2018 — 01.08.2020
Mirko Gracin

Na voljenog supruga

Zauvijek si u mojim mislima,
tvoja Pave