Vukovar
1991 — 2020
Vukovar – grad heroj

Kroz maglu hodaju
Srcima što suzama krvare
Koje im natopiše stazu
Skrivenu u studenoj noći.

Braća jedan do drugoga
Dali su ono najsvetije
Svakoj materi ono najbolnije
Doživjeti svoje dijete nadživjeti.

Pucnjevi, krici i jauci
Vuci što su iz vječnog mraka izašli
Svjetlo nad gradom su ugasili
U okrilju tame svoje krvave tragove su ostavili.

Tuga, žalost i plač
Oronula lica ispaćenih roditelja
Žene u crno zavijene
Plač djece koja oca ne upoznaše

Brat do brata
Sinovi slavonske ravnice
Najljepša ruža hrvatske mladosti
Živote svoje na obali Vuke su ostavili.

Njima i tebi Grade
Vama poklanjam
Ove retke
I suze što mi klize niz obraze.

Miroslav Štosić

  • Posebni ljudi žive u našim srcima i kad nisu pored nas.
    Ljubav ne prestaje odlaskom, ni sjećanje vremenom.
    Naše su misli i molitve sa vama.