Groblje Sv. Elizabete

Adresa: Sokolova ulica 31B, 34000 Požega

Radno Vrijeme: Ponedjeljak – Nedjelja: 06.00 – 20.00

Kontakti: Telefon (+385 34 312 450 ), Email (info@tekija.hr)

O groblju: Najstarijim se smatra groblje Sv. Elizabete o kojemu J. Kempf bilježi u svojoj Monografiji “Požega…” da je postojalo još u 12. st. i da se dugo zadržao neslužbeni naziv “sub Lippa” (Pod lipom), a kasnije se razjašnjava da je to “Sub Lippa seu S. Elizabeth” (Pod lipom ili Sveta Elizabeta). Već 1746. ondje se nalazila kapelica sa slikom Sv. Elizabete. Zna se da su na tome groblju sahranjivani i mnogi biskupi i drugi velikodostojnici.