Hrvoje Roško
20.05.2017. — 20.05.2019.
Hrvoje Roško

U sjećanje na voljenog tatu, supruga, brata i sina.

Hrvoje Roško
20.V. 2017.- 20.V.2019.

Kako je tu, na drugoj strani,
Živi li slutnja, nemir il’ hir?
Vjerujem da zlo svjetlu ne brani
No jesi li tamo našao mir?
Što god će idući stihovi kriti,
Čeka nas jednom i tvoja zora plava.
Budni i sjetni do tada ćemo biti
Ti na drugoj strani samo mirno spavaj.

Vezani spomenom na tvoj vedri duh, Petra, Karmen, Vedran, mama i tata.