23.10.2003. — 23.10.2013.
Ika Krpan

IKA KRPAN
(BLAŽOVA)
iz Lovinca

Draga mama, prošlo je 10 godina.
Kao da je bilo jučer.
Tvoj lik i djelo uvijek su s nama.
Na svemu ti hvala.
Čuvat ćemo uspomenu na tebe dok živimo.
Majka je jedna i jedina.
Nepromjenjiva i nezamjenjiva kao dom i domovina.

Tvoji: kćeri, sinovi, nevjeste, zetovi, unučad i praunučad