Ivan Matešić
31.01.2018. — 31.01.2019.
Ivan Matešić

Tužno sjećanje
na našeg dragog oca i djeda

IVANA MATEŠIĆA

Otišao je otac moj polako,
znajuć’ da se vratit neće.

Čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoje
Mirela i Sandra