23.10.2008. — 23.10.2013.
Ivo Pukanić

Sjećanje na našeg voljenog oca, sina, brata

IVU PUKANIĆA

On ga je hitro izbavio zloće,
oko njega svjetina sve to vidi,
ali ne shvaća,
njima i ne pada na um da milost i
milosrđe pripadaju izabranicima Božjim.

Kći Sara, majka Dragica, otac Mijo, sestre Nevenka i Anka, nećakinje i nećaci