23.05.1933 — 19.06.2020
Kata Pešun

Posljednji pozdrav dragoj teti Kati Pesun, rođ. Matasić.

Počivala u miru Božjem.

Nećaci, Ljubica Matasić s obitelji, Damir Matasić s obitelji.