04.10.1998. — 04.10.2013.
Marica Filipin

Sjećanje na moju voljenu suprugu

MARICU FILIPIN

Moja se sjećanja na naš život pruža
Naša ljubav što je vječna bila
Mladi smo krenuli životnom vjerom
I nismo se odvajali od ljubavi naše
Duša tvoja sad mir meni daje
Istina jedina što te k meni vodi
Ja dobro poznajem dobrotu tvoju
Nitko ne zna koliko te volim.
(…)

Tvoj Martin