Mario Špekuljuk
1969. — 2021.

Mario Špekuljuk

Posljednji pozdrav
dragom prijatelju
Mariu – Špeku

Ćaćić, Julio, Ivanka, Miro, Paraga, Krešo, Dražen, Lorka, Jasna Krešić, Suzana Andrić, Tanja, Čema, Tota, Brankica, Robi, Dudo, Zrinka, Romano, Sabina, Davor, Duda, Stela, Darko, Vesna, Siniša, Sačer, Medo, Renata, Buco, Šipek, Ico, Pedro, Buća, Rudi, Oki, Febo, Goga, Vojs, Laljek, Davor, Svatoš, Čurka, Bobo, Sima, Žalek, Marko, Cico, Beli, Hrs, Cico Mali, Dugi, Mus, Đeri, Rovač, Kruc, Penava slikar, Ratko, Slavek, Valerija, Siniša Krajač, Jozo, Karboni, Zdenka i Katalenić

  • Počivao u miru!

    Ante - 10/09/2021
  • Posebni ljudi žive u našim srcima i kad nisu pored nas.
    Ljubav ne prestaje odlaskom, ni sjećanje vremenom.
    Naše su misli uz vas.