06.10.2010. — 06.10.2013.
Marko Pavičić

Sjećanje

MARKO PAVIČIĆ

Marko, navršile su se tri godine od kada te nema.

U našim srcima ostaje tuga i bol.
Tvoji roditelji i braja