Mate Ugrin Čičak
29.10.1985. — 05.04.2016.
Mate Ugrin (Čičak)

Zadržat ću te srcem, tamo ne zalaze bore vremena.

Sakrila sam te u osmijeh i u svoje najljepše godine, sakrila sam te u dio srca svog, sakrila sam te u jednu nadu, u treptaj oka, da te imam zauvijek…

Tvoji Želja i Luka