18.10.2016. — 18.10.2019.
Nada Barić

Bit ćeš uvijek u našim srcima i mislima.

Tvoji najmiliji.

Tvoji kćeri Ivanka, Ljiljana i Gordana, zetovi Jure, Tomislav i Marinko unučad i praunučad.