01.10.1951 — 14.07.2019
Milan Obelić

Hvala na mirijadama divnih trenutaka.
Hvala na toplini, podršci i ljubavi.
Hvala na trajnoj prisutnosti.
Hvala… ali još ne shvaćam što se dogodilo.
Još se potajno nadam da si tu negdje i čekam.

Sonja