13.11.1932 — 25.11.2020
Šime Matek

Voljenom ocu i djedu

MATEK ŠIMI

Hvala ti za svu dobrotu, brižnost i ljubav.

Ostat ćeš zauvijek u našim molitvama, mislima i sjećanju.

Tvoji: Dejana, Matija i Marko