31.12.1932. — 25.07.2018.
Zdravko Sablić

Dragom ocu, svekru i noniću.
Za sve predivne zajedničke trenutke.

Tiho pojte maleni slavuji.